De videofilmclub Heerhugowaard is opgericht op 3 februari 1981 als Smalfilmclub Heerhugowaard.

Wat doen wij?
Wij houden ons in het algemeen bezig met het promoten van het medium videofilm en alles wat
daarbij  hoort.
Naast het voorkomen van problemen tijdens het filmen, willen wij ook de problemen proberen op
te lossen bij het afwerken en monteren van een videofilm.
Ook proberen wij steeds de nieuwste ontwikkelingen bij te houden door verschillende  leveranciers
een
demonstratie te laten geven in ons clublokaal.

Waar gebeurt dat?

 Dagcentrum Jan Willem  In ons clublokaal "Activiteitencentrum Jan Willem"
 Reigerlaan 27,
 1834 VK  Sint Pancras

 
Wanneer gebeurt dat?
Iedere dinsdagavond in de oneven weken.
Aanvang 19.30 uur.

Waarom gebeurt dat?

Om uw videofilm te laten uitgroeien boven de middelmaat van een amateur videofilm.
Om uw videofilm aan een groter publiek te vertonen.
Omdat wij lid zijn van de Audiovisuele Amateurs de FAA NH'63 is er een mogelijkheid
om uw videofilm
regionaal te vertonen.
Omdat FAA NH'63 lid is van de Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs de NOVA,
is er een
mogelijkheid om uw videofilm zelfs landelijk te vertonen.
Omdat wij u graag willen verwelkomen op onze clubavonden.